News

 • SALE RACE IN INSURANCE COMPANIES HAS HAD ITS DAY
  2017-01-17 07:37:25
  Previously, insurers compete intensely at all costs to pull sales such as reducing premium, extending terms and conditions, even expanding the coverage ... This combined with the increase in the price of spare, repair costs and medical costs makes compensation ratio of insurance companies increased, therefore, it was inevitable that a lot of insurance companies face loss in insurance business.

  View more

  CALAMITIES DAMAGE FOR 56 BILLION OF USD IN 6 MONTHS
  2017-01-17 07:34:51
  Theo ước tính sơ bộ của Swiss Re – Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Thụy Sĩ, những tổn thất kinh tế do thiên tai và thảm họa gây ra tổng cộng khoảng 56 tỷ USD trong nửa đầu năm 2013.

  View more

  NON-LIFE INSURANCE, CUSTOMER – THE MEASURE OF VALUE
  2017-01-17 07:32:22
  Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) tiếp tục đạt mức tăng trưởng ổn định bất chấp kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong đó, những tên tuổi trong nước vẫn đang chiếm ưu thế thông qua việc tăng cường mở rộng kênh phân phối và đa dạng hóa sản phẩm

  View more

  THREE URGENT SOLUTIONS FOR VIETNAM INSURANCE MARKET
  2017-01-17 07:29:05
  Nhiều cảnh báo về thảm họa thiên tai dưới góc nhìn của nhà bảo hiểm đã được đưa ra tại Hội nghị bảo hiểm thảm họa thiên tai vừa diễn ra tại Hà Nội, khiến nhiều người phải giật mình. Trong khi trên thực tế, bảo hiểm thiên tai vẫn chỉ là sản phẩm khuyến mại, bán kèm với một sản phẩm bảo hiểm khác

  View more