PHÓ PHÒNG MARKETING

Báo cáo: Trưởng phòng Marketing 1 hoặc/và Tổng Giám đốc

Yêu cầu:

          - Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý và chỉ đạo nhân viên của phòng Marketing để đạt được ngân sách trong thị trường mới. Mở rộng kinh doanh và ngăn chặn tổn thất trong kinh doanh.

          - Tốt nghiệp đại học từ các chuyên ngành Bảo hiểm / Marketing / Thương mại quốc tế / Luật / Kinh tế / Kỹ sư / Tiếng Anh / Tiếng Hoa

          - Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm và chuyên về phát triển kinh doanh và mở rộng tổ chức.

          - Thành thạo về kỹ năng vi tính

          - Nói và viết lưu loát tiếng Anh

          - Biết tiếng Hoa là một lợi thế

          - Khả năng thuyết trình và kỹ năng bán hàng tốt

          - Kỹ năng giao tiếp và khả năng đàm phán tốt

          - Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

          - Năng động, linh hoạt và sáng tạo

          - Dễ thích nghi, nhiệt tình và sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao

Nhiệm vụ:

  1. Quản lý:

          - Chuẩn bị các báo cáo, tham dự cuộc họp và nhận những nhiệm vụ theo định kỳ hay nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo giao.

          - Làm việc chặt chẽ với phòng Xác nhận bảo hiểm để lập ra ngân sách hàng năm và dự báo dài hạn.

          - Làm việc chặt chẽ với phòng kế hoạch để chuẩn bị các chiến lược kinh doanh và marketing.

          - Xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình Marketing.

          - Hướng dẫn và đào tạo lực lượng bán hàng cho hội sở chính chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng giao dịch.

          - Quản lý và mở rộng mạng lưới đại lý bảo hiểm ở phòng Marketing

          - Theo dõi, đánh giá và báo cáo tất cả các hoạt động marketing và kết quả kinh doanh.

          - Phân tích hiệu suất của các nhóm marketing bao gồm bồi thường và các chi phí phát sinh.

          - Tham dự những chương trình đạo tạo, hội nghị chuyên đề, hội thảo cho phát triển nguồn nhân lực liên quan đến phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

          - Thực hiện công việc và nhiệm vụ theo đúng pháp luật, điều lệ công ty và các quy định của công ty.

  1. Phát triển kinh doanh:

          - Giám sát các khía cảnh của hoạt động marketing, đảm bảo doanh thu tổng thể của công ty đạt được ngân sách hàng tháng và hàng năm.

          - Phân tích các nguyên nhân dẫn đến tổn thất kinh doanh và phối hợp tất cả các nguồn lực để giành lại trong sự đổi mới kế tiếp.

          - Phối hợp với phòng kế hoạch để thiết kế những sản phẩm đổi mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng thuộc những phân khúc thị trường khác nhau và đề xướng kế hoạch xúc tiến sản phẩm phù hợp.

          - Hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên marketing trong việc mở rộng và phục vụ cho lượng lớn khách hàng.

  1. Dịch vụ khách hàng:

          - Đảm bảo rằng tất cả các khách hàng hiện tại được tham gia bảo hiểm và tất cả các yêu cầu của họ được trả lời một cách phù hợp.

          - Phối hợp với phòng xác nhận bảo hiểm và phòng bồi thường để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp về phòng chống tổn thất.

          - Cung cấp thông tin thị trường cho các khách hàng hiện tại và tăng cường kiến thức của họ về sự cần thiết của bảo hiểm cũng như những loại hình bảo hiểm bắt buộc cho hoạt động kinh doanh của họ.

          - Liên lạc với phòng xác nhận bảo hiểm và phòng tái bảo hiểm để đảm bảo rằng những bảng báo giá, những điều khoản bảo hiểm, điều khoản bổ sung và giấy chứng nhận bảo hiểm yêu cầu bởi khách hàng được chuẩn bị đầy đủ và cung cấp đúng thời hạn.

          - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại văn phòng hoặc qua email: Tramkieu@pacvn.vn

 Others

# Title Location Deadline Detail
1 Legal Associate TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
2 Graphic Designer TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
3 Accountant TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
4 Reinsurance Associate TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
5 Underwriting Associate TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more