SALES MANAGER/DEPUTY MANAGER

Báo cáo trực tiếp cho:

  Phó Giám đốc Kinh doanh

Yêu cầu công việc:

      - Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan

      - Tuổi: từ 27 trở lên

      - Ngoại ngữ: tiếng Anh

      - Kinh nghiệm trên 3 năm tại các vị trí tương đương

      - Hiểu biết về bảo hiểm Phi nhân thọ và am hiểu thị trường bảo hiểm tại Hà Nội

      - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển nhóm

      - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

      - Khả năng chịu áp lực công việc cao

Chức năng và nhiệm vụ:

      - Làm việc chặt chẽ với Phó Giám đốc/ Giám đốc chi nhánh để lên kế hoạch và áp dụng chiến lược kinh doanh nhằm lấy được những dịch vụ bảo hiểm từ các khách hàng tiềm năng

     - Phụ trách và hỗ trợ các hoạt động khai thác kinh doanh tại chi nhánh

     - Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo liên quan đến phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng

     - Đảm bảo mục tiêu và doanh thu bán hàng

     - Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh tại chi nhánh

     - Theo dõi, đánh giá và báo cáo tất cả các hoạt động marketing và kết quả kinh doanh

     - Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ

     - Phối hợp và làm việc chặt chẽ với các Phòng/Bộ phận tại chi nhánh trong hoạt động kinh doanh

     -  Thực hiện các nhiệm vụ và công việc khác được phân công bởi Ban Lãnh đạo

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email: tramkieu@pacvn.vnOthers

# Title Location Deadline Detail
1 Legal Associate TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
2 Graphic Designer TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
3 Accountant TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
4 Reinsurance Associate TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more
5 Underwriting Associate TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 View more